Edukacja ekologiczna mieszkańców Pomorza – kontynuacja

„Edukacja ekologiczna mieszkańców Pomorza” – kontynuacja
2017 rok
Edukacja ekologiczna mieszkańców Pomorza – kontynuacja
koszt kwalifikowany 48.150,00 zł
dotacja udzielona przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania wynosi 15.000 zł
W „Dzienniku Pomorza”, dodatku do tygodników Gazeta Tczewska, Gazeta Kociewska, Gazeta Malborska, Kurier Kwidzyński, Głos Kaszub o łącznym nakładzie 20 tys. 620 egzemplarzy, począwszy od 19 kwietnia 2017 r., zamieścimy cykl publikacji edukacyjnych “Pomorski ekolog, czyli elementarz liczenia się z naturą – cz. 16” oraz „Nie truj sąsiada – cz. 12”.
Na cały cykl składają się poszczególne odcinki zamieszczone na jednej całej stronie gazetowej.
dofinansowane z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.wfosigw.gda.pl

 

 


„Edukacja ekologiczna mieszkańców Pomorza” – kontynuacja
2016 rok
Edukacja ekologiczna mieszkańców Pomorza – kontynuacja
koszt kwalifikowany 65.410,00 zł
dotacja udzielona przez WFOŚiGW na dofinansiowanie zadania wynosi 20.000 zł
W „Dzienniku Pomorza”, dodatku do tygodników Gazeta Tczewska, Gazeta Kociewska, Gazeta Malborska, Kurier Kwidzyński, Głos Kaszub o łącznym nakładzie 20 tys. 620 egzemplarzy, począwszy od 27 kwietnia 2016 r., zamieścimy cykl publikacji edukacyjnych “Pomorski ekolog, czyli elementarz liczenia się z naturą – cz. 15” oraz „Nie truj sąsiada – cz. 11”.
Na cały cykl składają się poszczególne odcinki zamieszczone na jednej całej stronie gazetowej.
 

 
Dofinansowane z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
www.wfosigw.gda.pl
2016 rok
Sprawozdanie 2016
Efekt Ekologiczny
 
2015 rok
Sprawozdanie

Efekt Ekologiczny

 

Publikacje w roku 2015:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bank Ochrony Środowiska SA. Oddział w Gdańsku

EkoFundusz

Ekola S.A. Organizacja Odzysku Odpadów i Opakowań

ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii „BAPE” S.A.

Informacja dla społeczeństwa o zrównoważonym rozwoju i stanie środowiska województwa pomorskiego 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.