Pod naszym patronatem. I Konferencja gospodarcza PTG i WSSE w Gdańsku za nami

W piątek, 5 października Polskie Towarzystwo Gospodarcze razem z Wyższą Szkołą Społeczno – Ekonomiczną w Gdańsku zorganizowało w Gdańsku pierwszą konferencję gospodarczą z cyklu: „Polscy przedsiębiorcy mówią o…”. Konferencja miała miejsce w przepięknej, reprezentacyjnej sali głównej Dworu Artusa. Inicjatorem tego wydarzenia gospodarczego był Czesław Czyżewski – koordynator Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w województwie pomorskim, członek Rady Generalnej PTG. Partnerami konferencji byli: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego i Pomorska Specjalne Strefa Ekonomiczna. Patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Finansów, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego. Patronat medialny nad konferencją sprawował PortalPomorza.pl.

W konferencji wzięli udział: przedstawiciele: administracji rządowej z Tomaszem Gieszczem -Dyrektorem Gabinetu Wojewody Pomorskiego na czele, samorządowej, władze Polskiego Towarzystwa Gospodarczego: wiceprezes Katarzyna Kieler, założyciel i honorowy przewodniczący Andrzej Toborowicz oraz Konrad Banecki – przewodniczący Rady Generalnej, przedsiębiorcy i osoby reprezentujące różne podmioty gospodarcze, organizacje i przedstawiciele uczelni wyższych.

Najważniejszym gościem konferencji był Paweł Cybulski – Wiceminister Finansów, Z-ca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który wygłosił referat „Bezpieczna transakcja: mechanizm podzielonej płatności w praktyce”. Minister w specjalnej prezentacji multimedialnej pokazał kulisy mechanizmu wyłudzeń VAT tzw. karuzel vatowskich. Ujawnił, że proceder ten odbywał się z udziałem wielu podmiotów zagranicznych, a w zakresie metod wyłudzania i uszczuplania podatku VAT z budżetu państwa organizowane były przez przestępców podatkowych nawet specjalne konferencje i szkolenia, które odbywały się poza granicami Polski. Skutkiem takiej działalności było sukcesywne okradanie budżetu państwa w okresie wielu lat – łącznie na kwotę ok. 250 mld. złotych. Następnie przedstawiciele centrali z Warszawy Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentowali narzędzia wsparcia finansowego BGK dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. różnego rodzaju gwarancje bankowe na finansowanie różnych inwestycji. Paweł Lulewicz – prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ciekawej multimedialnej prezentacji pokazał potencjał gospodarczy i możliwości rozwoju Pomorza w oparciu o specjalne instrumenty ekonomiczne strefy ekonomicznej. Na koniec ciekawa była część teoretyczna konferencji „Kompetencje kadry kierowniczej a rozwój społeczno-gospodarczy” zaprezentowana przez przedstawicieli świata nauki z udziałem: moderatora dr Romana Gawrycha – rektora WSSE w Gdańsku, dr Sławomira Niecko – prezesa Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego RENK S.A. , prof. zw. dr hab. Zbigniewa Endlera – wykładowcę m.in. WSSE w Gdańsku oraz znanego socjologa dr hab. Sławomira Wincha – wykładowcę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.